Documents: 15/04/2011

Documents de la sessió d’ahir:       Preposicions           Text medieval_traducció

També us torno a adjuntar l’enllaç per poder practicar la traducció de textos medievals

Uns quants exercicis per a les dues properes setmanesEx_diversos_6

Redacteu un article d’opinió a l’entorn d’aquest tema:     Article_opinió_5

Anuncis

Documents 11/02/2011

Documents que vam comentar a la sessió de divendres:

Febles_metode_combinació     

També teniu els que ens ha escanejat la Sílvia    

Exercici setmanal      Exercici pronoms febles

El dictat, perquè el pogueu corregir Dictat_4

Un parell d’exemples del darrer article d’opinió   opinio_4_1     opinio_4_2 

Documents 4/02/2011

Aquí teniu els documents de la sessió d’ahir:

Febles_2         polisemia_sinonimia          Ex_83_fonetica_sol

Els exercicis de la setmana:   Diversos_1

El treball d’expressió escrita de la setmana serà un article d’opinió:  Article_opinio_4

Podeu donar un cop d’ull a un parell d’exemples del darrer resum: Resum_3_1     Resum_3_2

Documents 14/01/2011

Us adjunto els documents que corresponen a la sessió d’ahir divendres 14 de gener.

Com sempre, els trobareu també a l’apartat de Feina setmanal i al de Recordem?

GUIONET            Perífrasis_verbals        Exercici fonètica     

Renaixença         La Renaixença a Catalunya                Dictat 3   

Un parell d’exemples del darrer article d’opinió:      Opinio_3_1      Opinio_3_2

Bona feina!           

Documents 10/12/2010

Aquí teniu els documents relacionats amb la sessió del divendres 10 de desembre. Com sempre, els trobarue també a l’apartat de Feina setmanal i al de Recordem?  Fixeuvos que hem canviat l’ordre dins de l’apartat de Feina setmanal per tal que aparegui en primer lloc la feina de la setmana acutal.

Signes_puntuació     

Exercici de transcripció fonètica de la setmana: Ex_80_alumne

Us adjunto també dos exemples de redactat sobre el bilingüisme i la diglòssia:

Bilingüisme_1                  Bilingüisme_2

Finalment, la feina d’expressió escrita de la setmana: redactar un article d’opinió. Tenint en compte la proxdimitat de les “vacances”, allargarem el termini de presentació de l’article fins la primera setmana de l’any 2011.

Article d’opinio_3

Bona feina!

Algunes reflexions sobre el “lo” neutre

Hola a tothom,

Us adjunto dos documents: el primer, recull les argumentacions,  amb base filològica, que va incloure un de vosaltres en el seu article. El segon, aplega algunes frases dels vostres articles que he considerat interessants.

Comentaris_filologics           Frases_alumnes

Documents: 12/11/2010

Aquí teniu els documents corresponents a la sessió d’ahir. Com sempre, també els podreu trobar a l’apartat de “Feina setmanal”

Oració i tipus relatius            Exposició oral            Dialectes

Opinio_2          Solució_Ex72_fonètica             Ex_73_alumne

Exemples de resums sobre l’estàndard:        Estàndard_1         Estàndard_2

Bona feina!