Recursos

Divendres passat vam poder veure uns quants recursos de català que hi ha a Internet. Crec que ens poden ser molt útils en el nostre dia a dia.

Optimot. Consta d’un cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l’Optimot es poden consultar de manera integrada diferents fonts.

Traductor Google. Tradueix textos i pàgines web a més de 50 idiomes.

Termcat. Centre de Terminologia Catalana. Ofereix serveis com el Cercaterm, la Neoloteca i els diccioinaris especialitzats en línia.

Enciclopèdia Catalana.

Anuncis