Documents 13/05/2011

A poc a poc, anem acostant-nos al final del curs. Avui, només us adjunto un document relacionat amb els principals conceptes de sociolingüística perquè el treballeu com a feina setmanal. És un document que us pot servir, conjuntament amb els resums que vau fer en el seu dia, de cara a l’examen final del nivell D: Conceptes_sociolingüística

El dictat que vam fet el passat divendres:  Dictat_7

Anuncis

Documents 10/12/2010

Aquí teniu els documents relacionats amb la sessió del divendres 10 de desembre. Com sempre, els trobarue també a l’apartat de Feina setmanal i al de Recordem?  Fixeuvos que hem canviat l’ordre dins de l’apartat de Feina setmanal per tal que aparegui en primer lloc la feina de la setmana acutal.

Signes_puntuació     

Exercici de transcripció fonètica de la setmana: Ex_80_alumne

Us adjunto també dos exemples de redactat sobre el bilingüisme i la diglòssia:

Bilingüisme_1                  Bilingüisme_2

Finalment, la feina d’expressió escrita de la setmana: redactar un article d’opinió. Tenint en compte la proxdimitat de les “vacances”, allargarem el termini de presentació de l’article fins la primera setmana de l’any 2011.

Article d’opinio_3

Bona feina!

Documents 3/12/2010

Aquests són els documents que vam comentar ahir i que també podreu trobar als espais de Feina setmanal i Recordem:

Bilingüisme i diglòssia                Ex_79_alumne

També penjo una taula resum sobre els dialectes catalans:

Quadre resum dialectes  

Bona feina!