Documents: 15/04/2011

Documents de la sessió d’ahir:       Preposicions           Text medieval_traducció

També us torno a adjuntar l’enllaç per poder practicar la traducció de textos medievals

Uns quants exercicis per a les dues properes setmanesEx_diversos_6

Redacteu un article d’opinió a l’entorn d’aquest tema:     Article_opinió_5

Anuncis

Documents 8/04/2011

Documents de la sessió d’ahir divendres:      MAJUSCULES       majuscules_criteris

Exercici de connectors:  Ex_connectors

Traducció text medieval:    Text medieval

Documents 28/11/2011

Documents de la sessió d’ahir divendres 28/01/2011:

Estilística               Pronoms febles (1)              

El text per resumir que vam començar a classe:  Resum_3          

L’exercici de fonètica de la setmana:  Fonètica_ex_83_alumne

Dos exemples de resum  de text medieval:     Medieval2_1    Medieval2_2

Com sempre, els podreu trobar també als apartats Feina setmanal i Recordem?

 

Vocabulari de llengua medieval

Hola a tothom,

He afegit a l’apartat de “Diccionaris en línia” un nou enllaç. Es tracta  d’una primera mostra del  Vocabulari de la llengua catalana medieval, encara en construcció, que ens ofereix la pàgina de l’institut d’Estudis Catalans.

Aquest vocabulari el va elaborar l’erudit Lluís Faraudo de Saint-Germain (1867-1957), membre de L’IEC, que durant molts anys va anar aplegant paraules mitjançant el despullament de nombrosos texts antics de tota índole.

Espero que us pugui ser d’utilitat.

Jaume

Documents 19/11/2010

Aquests són els documents corresponents a la sessió d’ahir. Com sempre, també els podreu trobar a l’apartat de “Feina setmanal”

intervencio_oral            Irregularitats verbals  

Un text sobre estàndard i normativa i un recull dels principals participis irregulars    estandard_normativa          Participis irregulars

Un exercici sobre relatius    Exercici_relatius_1

Exercici expressió escrita: resum d’un Text medieval

Exercici de transcripció fonètica Ex_77_alumne

Bona feina!

TRADUCCIÓ DE TEXTOS MEDIEVALS

Hola a tothom,

Si voleu practicar una mica amb la traducció de textos medievals, us recomano que visiteu aquesta pàgina. Es tracta d’una web sobre l’Edat Mitjana basada en un llibre d’Albert Soler publicat per la UOC.

A banda de la informació que conté, hi ha alguns exercicis autocorrectius de traducció de català medieval.

Literatura catalana medieval

Per a qui vulgui aprofundir una mica en el concepte d’estàndard, us deixo aquests textos:

resum_estandard_oral             estandard_oral