Feina setmanal

Setmana del 13 al 20 de maig

Us poso poca feina. Estem apropant-nos al final i convé que tingueu temps lliure per dedicar-lo a repassar allò que cadascú cregui més convenient.

Només heu de repassar l’ortografia de la R i la H i fer els exercicis 7 al 12 de les pàg. 481-483.

Llegiu-vos també el document Conceptes_sociolingüística i  relacionar els conceptes amb les definicions. Crec que us pot servir de cara a la prova final de nivell.

Corregiu-vos el dictat que vam fer el divendres: Dictat_7

Setmana del 6 al 13 de maig

Repasseu les subordinades adverbials pàg. 491 i següents. Tingueu en compte que estan molt relacionades amb les conmuncions pàg. 400 i següents. Mireu-vos també aquest document Subordinada adverbial

Feu els exercicis 23 i 24 de la pàg. 494

Llegiu els textos crresponents a història de la llengua dels períodes 1833-1906 i 1936-1983                     Història_llengua_1833-1906           Història_llengua_1939_1983

Feu-ne un resum d’aproximadament unes 200 paraules

Setmanes del 15 d’abril al 6 de maig

Repasseu l’apartat de preposicions, pag. 439 i també pàg. 484. Feu els exercicis 18 a 21 de la pàg. 445 i també del 13 al 20 de la pàg. 489.

Mireu-vos també el document de Preposicions

Feu els exercicis de Ex_diversos_6

Redacteu un article d’opinió sobre el temà d’aquesta notícia Article_opinió_5

Setmana del 8 al 15 d’abril

Repasseu l’ortografia de M-N i de L-LL-L·L de la pàg. 431 i feu els exercicis corresponents 10 a 17, pàg. 434

Repasseu el document  Majuscules_minuscules 

Feu un cop d’ull al document d’usos generals  Majuscules_minúscules_criteris

Feu aquest exercici sobre connectors   Ex_connectors

Traduïu aquest fragment d’un text medieval   text medieval

Setmana de l’1 al 8 d’abril

Repasseu els adverbis i locucions adverbials i feu els exercicis corresponents. Mireu-vos també el document  Adverbis

Feu l’exercici de la setmana  Ex_diversos_6_al

Corregiu el dictat que vam fer a classe Dictat_6

Elaboreu un text (tan resumit com pugueu) sobre la literatura catalana de postguerra. Podeu trobar informació al llibre Pàg. 521-523.

També en trobareu en aquesta pàgina de l’espai Lletra i en aquest document que us adjunto: Literatura_catalana_postguerra

Si teniu ganes (i temps) podeu donar un cop d’ull a aquest recull

El text hauria de fer referència (com a mínim) a:

Situació sociopolítica de l’època

Principals escriptors, poetes i assagistes.

Citar algunes de les obres més importants.

Setmana del 25 de març a l’1 d’abril

Repasseu les conjuncions pàg. 357 i feu els exercicis 19-20 i 21 de la pàg. 363. Mireu-vos també el document Conjuncions

Feu l’exercici de la setmana: Ex_diversos_5_al

Feu un resum de màx. 100 paraules d’aquest text: Text per resumir_3

Setmana del 18 al 25 de març

Setmana sense deures específics.

Us recomano que l’aprofiteu repassant tot allò que no tingueu massa clar.

Setmana de l’11 al  18 de març

Repasseu l’ortografia i fonètica dels sons pal·latals fricatius i africats, pàg. 388-390 i feu els exercicis 8 al 14 de les pàgines següents.

Feu els exercicis de la setmana  Ex_diversos_4

Corregiu-vos el dictat que vam fer a classe Dictat_5

Com a feina escrita de la setmana teniu un resum de les pàg.372 a la 375 sobre la situació de la llengua catalana al llarg de la seva història. Seguiu les instruccions d’aquest document Llengua_història

Setmana del 4 a l’11 de març

Repasseu l’ortografia de la [z] i la [s], pàg. 346-351. Feu els exercicis 10 al 15.

Doneu una mirada a les oracions subordinades substantives, pàg. 354-356 i també al document  Subordinades_substantives

Recordeu que tenim pendent el document de presentació de la Maite Carranza.

El proper divendres farem una avaluació. Bàsicament, hi entraran relatius, febles, verbs, anàlisi sintàctica (substantives incloses), ortografia i, potser, alguna cosa de dialectes.

Setmana del 25 de febrer al 4 de març

No vam veure matèria nova. Per tant, repasseu allò que tingueu més fluix.

Feu elx exercicis de la setmana Ex. Diversos_3

Relacionat amb la lectura de Paraules emmetzinades  i la posterior tertúlia amb l’autora Maite Carranza, haurue de redactar una presentació de l’escriptora.  Doneu un cop d’ull a Presentacio_Maite

També podeu mirar-vos aquests exemples del text medieval del Tirant lo Blanch:

Tirant_1      Tirant_2

Setmana del 18 al 25 de febrer

Repasseu l’ortografia de les oclusives i de la B/V, pàg. 308 a 312. Feu els exercicis 6 al 14 (l’11 és optatiu)

Feu els exercicis de la setmana Ex_Diversos_2

Mireu-vos el document sobre els connectors: Paragrafs_connectors. És important que s’acostumeu a fer-los servir, tant en les exposicions orals com a l’expressió escrita.

Feu el resum (unes 90 paraules) del text medieval  de la pàg. 340 que hem començat a treballar a classe. És un fragment del Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell.

Si en teniu ganes, podeu “fullejar” la versió digital del Tirant. Us pot servir per tal de familiaritzar-vos amb els textos digitals. Els capítols potser més “distrets” són els que van del 117 al 296, Tirant a Constantinoble.

Aquí, podeu trobar informació sobre el llibre i el seu autor. També podeu mirar-vos aquest vídeo. És curtet i interessant.

Setmana de l’11 al 18 de febrer

Pronoms febles. Repasseu les pàg. 316 a 321. Mireu-vos les taules de combinacionns de les pàg. 319 i 320. Mireu també el document  Febles_metode_combinació

Feu els exercicis 15 a 21 de les pàg. 322 a 326

Corregiu el dictat que vam fer a classe  Dictat_4

Doneu un cop d’ull als exemples d’articles d’opinió:     opinio_4_1      opinio_4_2

Aquesta setmana no tenim res més… Aprofiteu per repassar i posar-se al dia en el llirament de treballs.

Setmana del 4 a l’11 de febrer

 Pronoms febles. Repasseu les pàg. 280 a 282. També el document Febles_2. Feu els exercicis 19, 22 i 23.

Repasseu les relacions lèxicosemàntiques de la pàg. 285-286. També el document polisemia_sinonimia

Feu els exercicis de  Diversos_1

Feu aquest treball d’expressió escrita  Article_opinio_4

Finalment, feu un cop d’ull als exemples de resum de la setmana passada    Resum_3_1    Resum_3_2

Bona feina! 

Setmana del 28 de gener al 4 de febrer

Mots compostos. Feu els exercicis 26 a 28 de la pàg.242

Repasseu els conceptes d’estilística que estan resumits en aquest document:  Estilística i que també podreu trobar a les pàg. 186, 224 i 263

Doneu un cop d’ull al document Pronoms febles (1). Podeu mirar també les pàg. 274 a 276. Feu els exercicis 15 i 16 de la pàg. 279.

Heu de fer el resum que vam començar a treballar a classe Resum_3

L’exercici de transcripció fonètica Fonètica_ex_83_alumne

Repasseu aquests exemples de resum del text medieval   Medieval2_1      Medieval2_2

Bona feina!

Setmana del 21 al 28 de gener

Repasseu l’apart dels usos dels verbs ser i estar, pàg. 237 i feu els exercicis 22 al 24 de les pàg. següents. Us pot ajudar el document que hem comentat a classe:   Ús de ser i estar

També podeu fer l’exercici 25 que és d’anàlisi sintàctica.

Feu aquesta transcripció fonètica:    ex_fonètica_82_alumne

Redacteu un resum d’entre 80-100 paraules del text medieval que hem comenat a fer a classe (pàg. 98). Recordeu que en aquests textos cada error (de qualsevol tipus) significa la pèrdua d’un punt. 

Finalment, mireu-vos aquests possibles exemples de resums sobre la Renaixença:       Renaixença_1         Renaixença_2

Setmana del 14 al 21 de gener

Un parell d’exemples del darrer article d’opinió:  Opinio_3_1   Opinio_3_2

Repasseu el guionet,Pàg. 226-228 i feu els exercicis 8 al 12 de les pàgines següents. Us adjunto el que vam veure a classe: GUIONET

Doneu un cop d’ull a les perífrasis verbals, Pàg. 232-233 i feu els exercicis 16 i també del 18 al 21 de les pàgines següents. Us adjunto aquest document: Perífrasis_verbals

Corregiu el dictat que vam fer a classe: Dictat 3

No podia faltar l’exercici de transcripció fonètica: ex_81_alumne

Finalment, mireu-vos aquest  document sobre la Renaixença: Renaixença.

També podeu donar un cop d’ull a aquest Power Point: La Renaixença a Catalunya

Trobareu informació sobre aquest període a les Pàg. 516-517 del llibre.

Redacteu un resum d’aproximadament 130 paraules sobre el període de la Renaixença que inclogui: objectius, Jocs Florals, gèneres amb els principals autors i  títols.

Vacances de Nadal 

No tenim deures específics per a aquests dies. Només l’article d’opinió de la setmana passada i que m’hauríeu d’enviar com a màxim el 9 de gener.

Aprofiteu per repassar tot el que hem anat fent durants aquests darrers mesos i per posar-vos al dia dels treballs pendents.

Ens tornem a veure el divendres 14 de gener. Bon Nadal i… bona feina!

Setmana del 10 al 17 de desembre

Repasseu els signes de puntuació, pàg. 140-142 i feu els exercicis 5-6 de la pàg. 144

L’exercici de transcripció fonètica de la setmana: Ex_80_alumne

Mireu-vos els exemples de redactat sobre el bilingüisme i la diglòssia:

Bilingüisme_1            Bilingüisme_2

Redacteu un article d’opinió segons aquest enunciat: Article d’opinio_3

Aquest article, tenint en compte que ja som davant les vacances de Nadal, el podeu enviar fina a la primera setmana de gener.

 Setmana del 3 al 10 de desembre

Repasseu l’acentuació pàg. 188 a 194. Feu els exercicis 6 al 12 de la pàg. 194.

Feu la transcripció fonètica de Ex_79_alumne

Mireu-vos el document sobre Bilingüisme i diglòssia i la informació que sobre aquests temes podeu trobar a les pàg. 248, 294 i 332.  Després haureu de redactar un text sobre els conceptes de bilingüisme i de diglòssia (130 paraules aproximadament).

El text hauria de fer referència a què s’entén per diglòssia i als tres tipus de bilingüisme; també caldria incloure-hi algun exemple i explicar quin és el tipus de bilingüisme que hi ha als Països Catalans.

Finalment, i de cara a l¡’avaluació del dia 10, feu un repàs general del que hem vist fins ara, sobretot a: transcripció fonètica, noms i adjectius, vocalisme, accents i dièresi, relatius, verbs, funcions sintàctiques i derivats. També als dialectes mitjançant aquest Quadre resum dialectes

Setmana del 26 de novembre al 3 de desembre

Repasseu les irregularitats verbals, pàg. 197-201 i feu els exercicis 16-17-19 i 22 de la pàg. 203 a 205.   Verbs_2

Doneu un cop d’ull a l’habilitació, pàg. 120-122, Habilitació  i a la derivació (sufixos) pàg. 169-171, Derivacio_sufixos. Feu els exercicis 32-33-34-35 i 38 de la pàg. 172-173

L’exercici de transcricpió fonètica de la setmana Ex_78_alumne

Com a exercici d’espressió escrita teniu el resum sobre els diacrítics que vam començar a fer a classe. Resum_2

Mireu-vos aquests exemples de resums de text medieval:

Medieval_1                    Medieval_2

Setmana del 19 al 26 de novembre

Continueu repassant els tipus de relatiu i feu l’exercici 21, pàg. 19 que havia quedat pendent i, també aquest Exercici_relatius_1

Feu l’exercici de transcripció fonètica de la setmana Ex_77_alumne

Repasseu el document Irregularitats verbals, també el de Participis irregulars i les pàg. 157 a 159.

Feu els exercicis núm. 22-23-25-28, pàg. 160 a 162

Llegiu-vos el document Estandard i normativa i els relacionats amb l’article d’opinió que vau fer la setmana passada Comentaris filologics    Frases alumnes

Per acabar, llegiu atentament aquest Text medieval i feu-ne un resum d’aproximandament 90 paraules. Penseu que en aquest tipus d’exercici, cada error, de qualsevol tipus, descompta un punt.

Setmana del 12 al 19 de novembre

Repasseu-vos l’ortografia de A-E, pàg. 104-107 i feu els exercicis de les pàg. 108 a 110.

Repasseu a fons l’oració de relatiu i els tipus de relatiu, pàg. 111 a 115. També el document Oració i tipus relatius. Feu els exercicis 14-16-17 i 19, pàg. 116-118.

Aneu-vos mirant el  tema dels dialectes, pàg. 87 a 93 / 126-131. Document Dialectes

Exercici de fonètica de la setmana Ex_73_alumne

Doneu un cop d’ull als exemples de resums sobre l’estàndard:

Estàndard_1         Estàndard_2

Per acabar, llegiu l’article d’Albert Pla sobre la pressió normativa i l’ús de la llengua. Després, haureu de fer un article en què doneu la vostra opinió argumentada a l’entorn de l’article de Pla.

Heu de seguir els mateixos criteris emprats en l’article anterior. Mínim 200 paraules.

Bona feina!

Setmana del 5 al 12 de novembre

Repasseu els components del sintagma verbal, pàg. 164-167 i també Sintagma_verbal_D

Feu l’exercici 31, pàg. 168

Aneu repassant la fonètica i feu l’ Exercici_72

Feu un cop d’ull a Propietats textuals  i mireu alguns exemples d’articles d’opinió:  Opinio1_1              Opinio1_2             Opinio1_3

Torneu-vos a llegir el text de Ramon Llull de la pàg. 138 i observeu aquest exemple de resum Text_medieval_pag_138

El treball escrit d’aquesta setmana girarà a l’entorn de l’Estàndard.

Mireu-vos les pàg. 176 a 178 sobre “Varietats socials de la llengua” i feu l’exercici 42, pàg. 179.

Després, llegiu-vos les pàg. 213 a 217 i mireu també estandard

Finalment, escriviu un resum d’unes 130 paraules aproximadament que doni resposta a les qüestions següents:

– Què és l’estàndard?

– Quin és l’objectiu de l’estàndard?

– Quin és el procés de selecció de la llengua estàndard?

– Quin paper hi tenen els dialectes?

– Quin són els àmbits d’ús de l’estàndard?

– És el mateix llengua estàndard que normativa?

Bona feina!

Setmana del 30 d’octubre al 5 de novembre

Repasseu l’apostrofació, el “lo” neutre, possessius, quantitatius i indefinitis (Pàg. 61-69).    apostrof

Feu els exercicis 15, 16, 18, 19, 23, 24 (Pàg. 70-73)

Repasseu el Dictat 2

Feu Exercici_67_68 de transcripció fonètica

Redacteu un article d’opinió seguint els criteris que vam comentar a la classe

Activitat_article_1         Textos_argumentatius

Feu també un cop d’ull als exemples de resums sobre Ausiàs March

Ausias_1       Ausias_2       Ausias_3

Setmana del 23 al 29 d’octubre

Repasseu els contactes consonàntics, pàg. 266-271. Feu l’exercici 6 de la pàg. 271. També aquest: Exercici transcripció fonètica oracions.

Feu un cop d’ull a la revisió del resum que vam fer a classe.

Mireu-vos algun exemples de possibles redaccions:

Resum_1_1            Resum_1_2          Resum_1_3

Repasseu els  tipus oracions. Feu els exercicis núm 22 i núm. 25 de la pàg. 29-30.

Mireu-vos l’ortografia de la o-u. Pàg. 55 a 58. Feu els exercicis núm. 10 al 14 de les pàg. 59-61.

El treball escrit d’aquesta setmana és sobre Ausiàs March. Us podeu documentar a Vida i obra d’Ausiàs March. També trobareu informació a l’apartat de Lletra.

El treball consisteix en redactar un resum de 130 paraules que haurà de reflectir:

Aspectes importants de l’obra d’Ausiàs March, relacionats amb l’estil de poesia i amb la llengua emprada. Com està dividida l’obra. Finalment, citar algun poema. 

Documents en PDF per a qui tingui problemes de descàrrega: Ausiàs      tipus oracions    contactes_consonàntics    errors resum

Setmana 16 al 22 d’octubre

Repasseu els contactes vocàlics, pàg. 149 i feu l’exercici Vocalisme i contactes vocàlics.

Acabeu els exercicis 15-16 i 17  i feu els 18-19 i 20 de les pàg. 25-26 del llibre.

Feu un cop d’ull a les recomanacions i l’exemple de Resum.

Llegiu el text per resumir i feu-ne un resum de 130 paraules. Envieu-lo, si voleu, per correu electrònic.

Podeu mirar-vos també els textos d’exemple sobre Ramon Llull:

Text 1              Text 2          Text 3

Setmana 9 al 15 d’octubre

Lliurament del treball sobre Ramon Llull: l’obra de Ramon Llull i la seva importància en relació a la llengua catalana. (Podeu enviar-lo per correu electrònic o, si ho preferiu, me’l doneu en mà el divendres).

Exercici núm. 10, pàgina 272.

Exercici complementari al·lòfons.

Mireu-vos les pàgines 20-21 del llibre.

Repasseu la fonètica vista fins ara, sobretot les taules de les pàgines 14 i 16; i l’apartat dels al·lòfons, pàg. 270.

Durant la setmana del 4 al 8 d’octubre

Escriviu una breu presentació a la pàgina La gent del divendres

Resoleu l’Exercici_fonetica_1

Feu els exercicis d’ortografia núm. 13-14 de la pàg. 18 del llibre

Anuncis

13 Respostes

 1. Hola a tots!
  Sóc la Isabel, fa 13 anys que visc a Sant Feliu i vaig començar fent el nivell bàsic, tot un repte per a mi arribar al nivell D, qui ho diria!
  Sóc de Sevilla i ara tinc el cor partit entre Andalusia i Catalunya… tinc dues filles i gràcies a elles un bon dia vaig decidir aprendre català i així poder ajudar-les, també per motius professionals, a més quina cosa millor que fer el divendres a la tarda?
  Sóc Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Granada, però la meva feina no té res a veure amb els meus estudis, coses de la vida.
  L’altre dia la classe em va fer una mica de por, aquest any haurem d’estudiar oi Jaume? Ganes en tinc, però ja veurem com va tot, sembla complicat aquest curs… Bé una salutació per a tothom i fins divendres.

 2. Hola a tots,

  Sóc la Mònica. Primer de tot dir-vos que estic molt contenta de fer aquest curs perquè penso que ho necessito, tot i que la meva llengua materna és el Català, a la feina malauradament he utilitzat més el castellà.

  Crec que tinc moltes “llagunes”, s´escriu així? En fi, també estic espantada perquè fa anys que no estudio el català.

  Pel que fa al meu perfil professional, sóc Diplomada en Relacions Laborals i sempre he treballat a Departaments de RRHH i gestories.

  Estudio el Català per millorar en la meva Llengua, per fer oposicions i per ajudar a altres persones a aprendre el català (qui sap, més endavant)

  Ànims a tos i fins la tarda,

  Una abraçaca.

  Mònica.

 3. Hola a tots!!!
  Avui divendres hem començat corregint els deures i dubtes.
  Tot seguit hem vist els verbs que podeu trobar a les pàgines 197 a 201 i hem fet els exercicis de la pàg. 202: 15,18 i 20.
  En Jaume comenta que també podem fer els exercicis de barbarismes que es troben al final de cada unitat.
  Després hem mirat: habilitació, pàg: 120 a 122, derivació pàg: 169 a 171 i hem fet pràctiques amb un full que ens ha donat en Jaume.
  Quan hem tornat de la pausa l’Alícia (jo) ha fet l’exposició oral: Visita a New York. (Val la pena, he,he).
  IMORTANT: 10 de desembre avaluació dels temes que hem fet fins ara.
  També es comenta que dilluns 29 podem anar al Cinebaix a veure “Pa negre”, amb el carnet del CNL el preu és de 3 euros.
  L’ultim dia de classe és el 17 de desembre i tornem el proper 14 de gener de 2011.
  Mirem una altra tècnica per fer resums. Fem un treball en equip a classe.
  Entrega del resum medieval es recorda que la màxima puntuació és cinc i qualsevol falta treu un punt.
  Els deures els trobareu a l’apartat de feina setmanal.
  Això és tot, fins divendres i bona setmana per a thotom.
  Alícia

  • Alícia,

   Que bé ja t´has tret un pes de sobre amb l´exposició. I tens tota la raó del món. Val la pena Nova York!!!!! Jo vaig estar fa molts anys i haig de tornar però ara tinc la peque i crec que m´esperaré uns anyets.

   En fi, ja parlarem a clase. Tenim tan poca estoneta per xerrar tots plegats.

   Bé, ens veiem divendres. Bona setmana a tots.

   Mònica.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: